Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 8 giờ ngày 01/10/2018 tại thành phố Vinh.

 

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

Thường trực HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An