Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 18/7/2018 đến ngày 20/7/2018 tại thành phố Vinh.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

 

Thường trực HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An