Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 18/7/2018 đến ngày 20/7/2018 tại thành phố Vinh.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

 

Thường trực HĐND tỉnh

Tin liên quan

 • Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Trang TTĐT "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An" đăng tải Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh để bạn đọc được biết

 • Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Trang TTĐT "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An" đăng tải Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh đển bạn đọc được biết

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự t

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 8

  Triệu tập kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

  Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

  Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến