Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa XVI

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để sắp xếp nhiệm vụ công tác và bố trí thời gian tham dự kỳ họp.

Thực hiện Lụât Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI để xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; quyết toán ngân sách năm 2014, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán và phân bố ngân sách năm 2016; công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; xem xét, thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, như: nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, văn hóa, lao động, nội vụ, tư pháp...

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh, khóa XVI tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/12/2015 tại Thành phố Vinh.

Thường trực HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An