Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII Trang TTĐT "Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An" đăng tải Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh để bạn đọc được biết.

- Tải và xem thông báo tại đây

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An