Thông báo điều chỉnh thời gian triệu tập kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI

Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 49/TB-HĐND.TT ngày 23/11/2015 về việc triệu tập kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI

Nay do có sự thay đổi về chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lại như sau:

 

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2015 tại thành phố Vinh.

 

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để sắp xếp nhiệm vụ công tác và bố trí thời gian tham dự họp./.

 

File Thông báo tải tại đây.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An