bna-hd-6072.jpg.webp
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Chiều ngày 24/5, HĐND thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 để thảo luận, quyết nghị thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023 - 2025.

Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh điều hành kỳ họp.

bna-hd2-3039.jpg.webp
Các đại biểu HĐND thành phố Vinh tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo liên quan đến các chủ trương của tỉnh và thành phố Vinh cùng quy trình các bước triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; kết quả lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các xã, phường tán thành chủ trương thành lập các phường, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023-2025.

bna-hd6-4519.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Tất Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

UBND thành phố cũng trình bày nội dung Tờ trình về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023-2025.

Kỳ họp cũng nghe Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm tra về tờ trình, dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023-2025.

bna-hd3-7863.jpg.webp
Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trình bày các báo cáo và Tờ trình của UBND thành phố trình kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình trình bày tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.

bna-hd1-3152.jpg.webp
Các đại biểu HĐND thành phố tham gia kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các nội dung cụ thể của Nghị quyết bao gồm: Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò (gồm 7 phường) có diện tích tự nhiên 29,12 km2, quy mô dân số 77.813 người và điều chỉnh một phần huyện Nghi Lộc có diện tích tự nhiên 32,14 km2, quy mô dân số 45.130 người (gồm diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong) vào thành phố Vinh.

Thành lập các phường thuộc thành phố Vinh bao gồm: Thành lập phường Hưng Đông trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 6,42 km2 và quy mô dân số 17.784 người. Thành lập phường Hưng Lộc trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 6,72 km2 và quy mô dân số 26.321 người. Thành lập phường Nghi Phú trên cơ sở nguyên trạng 6,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 25.032 người. Thành lập phường Nghi Đức trên cơ sở nguyên trạng 5,69 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.365 người.

Sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Vinh. Bao gồm, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Hồng Sơn và phường Vinh Tân, thành phường mới, lấy tên phường Vinh Tân. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Đội Cung, phường Lê Mao và phường Quang Trung, thành phường mới, lấy tên phường Quang Trung.

bna-hd8-3205.jpg.webp
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố Vinh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp và thành lập các phường có diện tích tự nhiên hơn 166 km2 và quy mô dân số hơn 58 vạn người. Có 33 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường và 9 xã.

24 phường, gồm: Bến Thủy, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Quán Bàu, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Phú, Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy, Nghi Tân.

9 xã, gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Kim, Nghi Liên.

bna-hd4-8302.jpg.webp
Đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu kết thúc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đã đề nghị UBND thành phố, ngay sau kỳ họp, trên cơ sở những quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của HĐND thành phố về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh giai đoạn 2023 - 2025 để hoàn chỉnh hồ sơ Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Song song đó, cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện đề án và khi đề án được Quốc hội phê duyệt thông qua.