bna-mh18-4437.jpg.webp
Các ông: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh điều hành kỳ họp. Ảnh: M.H

Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Vinh, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, hủy bỏ chủ trương đầu tư các dự án.

Cụ thể, HĐND thành phố đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà làm việc số 2 và các hạng mục phụ trợ của cơ quan UBND thành phố Vinh về thời gian và tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2024.

HĐND thành phố Vinh cũng thống nhất hủy bỏ chủ trương đầu tư 3 dự án, gồm: Dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 5, xã Nghi Liên, thành phố Vinh; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh; Dự án Hạ tầng chia lô đất ở dân cư hai bên đường quy hoạch 24m (đoạn nối từ Tỉnh lộ 535 đến đường bao phía Đông), tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (23 ha).

bna-mh7-4804.jpg.webp
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, hủy bỏ chủ trương đầu tư các dự án.

Lý do hủy bỏ là do 3 dự án trên thuộc phạm vi dự kiến lập chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 Dự án Khu đô thị Nghi Liên tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh và Dự án Khu đô thị mới phía Đông Nam, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan khu vực, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 593/UBND-CN ngày 24/01/2022 về tăng cường quản lý công tác quy hoạch xây dựng chia lô đất ở dân cư đô thị thuộc phạm vi Quy hoạch chung thành phố Vinh.

bna-mh20-3984.jpg.webp
Cải tạo hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: M.H

Mai Hoa