Quan tâm tiếp nhận, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

Trong tháng 01/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri, đến nay đã có 15/18 sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết 76/90 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh; có 10/21 đơn vị trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII. Từ kết quả nêu trên cho thấy Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cử tri kiến nghị liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai

Theo dõi, đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Qua tổng hợp, có 52 ý kiến, trong đó có 01 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương; 36 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; 08 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; 07 ý kiến đã được trả lời, giải quyết tại các kỳ họp trước. Các ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri tập trung vào các nội dung như: Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, bố trí đất xây dựng Nhà văn hóa, khắc phục tình trạng cơ sở hạ tầng điện bị xuống cấp; bàn giao lưới điện; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc bàn giao đất từ Tổng đội TNXP, doanh nghiệp về chính quyền quản lý để giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sử dụng; vấn đề đảm bảo môi trường; công tác đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi; việc cung cấp giống cây, giống con cho người dân; hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu phi và viêm da nổi cục ở trâu bò; cấp bù thủy lợi phí; xây dựng Mô hình bảo tồn nguồn gen cá mát; xây dựng khu du lịch sinh thái; chế độ bảo hiểm xã hội cho các hộ gia đình; giải quyết tranh chấp địa giới hành chính và xâm canh giữa xã; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã; việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Tập trung công tác tiếp dân và xử lý các đơn, thư

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời, giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong tháng 01/2024 có 31 công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh (trong đó có 03 đơn khiếu nại; 12 đơn tố cáo; 16 đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 31/31 đơn, trong đó: lưu 22 đơn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn trả lời công dân 01 đơn; chuyển 08 đơn đến các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, gồm: chuyển đơn của ông Trần Văn Bá, trú tại khối 8 (Toàn Thắng), phường Mai Hùng kiến nghị liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai; chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nhung, trú tại thôn Thuận Yên, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu kiến nghị tiếp tục được thuê đất tại vị trí thửa đất vùng Đồng Chùa; chuyển đơn của ông Trần Đông Bơ, trú tại khối 6A (khối 5 cũ), thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực quy hoạch phân lô đất ở tại Rú Vườn, thị trấn Thanh Chương; chuyển đơn của ông Phan Văn Phượng, trú tại xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành kiến nghị liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan tại nút giao Quốc lộ 7B và Tỉnh lộ 537, tại trung tâm xã Hợp Thành; chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Quảng cùng các công dân trú tại xóm 3, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc khiếu nại về việc bồi, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A; chuyển đơn của bà Trần Thị Thủy cùng các công dân trú tại thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương kiến nghị hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đơn của ông Phan Thanh Thuyết, trú tại khối 11, phường Quang Trung cùng các công dân trú tại khối 10, khối 11, phường Quang Trung, thành phố Vinh khiếu nại về hành vi lấn chiếm lòng đường và vỉa hè ...

Nhìn chung, trong tháng 01/2024, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh và kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến Kỳ họp thứ 17, cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phần lớn các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tăng cường theo dõi, rà soát, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết đơn thư, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.