6299f42a7fe93.jpeg
Quang cảnh Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: WHA Việt Nam

Thông qua công ty con là Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, tập đoàn hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp sẽ đầu tư khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An trên tổng diện tích 183,37ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án 50 triệu USD, với thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Địa điểm xây dựng khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 - Nghệ Anthuộc khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, gồm 2 khu vực: khu vực 1 có diện tích gần 118ha thuộc xã Nghi Hưng, khu vực 2 có diện tích hơn 65ha thuộc xã Nghi Đồng.

Mục tiêu của dự án là phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ phục vụ công tác thu hút các dự án thứ cấp vào hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tiến độ dự kiến sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động trong giai đoạn từ quý I/2025 đến quý I/2028.

Trước đó, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An là chủ đầu tư dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An quy mô 498ha, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 360/QĐ-TTg ngày 15/02/2021.

Sau 6 năm triển khai, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất 143,5ha, hiện đang thi công xây dựng giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất 354,5ha.

Tại khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã thu hút đầu tư 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 41.361 tỷ đồng, tương đương 1,65 tỷ đô la Mỹ.