Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII

Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An” xin đăng tải các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII, bao gồm:

1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

3. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 04, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

4. Tóm tắt nội dung các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An