Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII

Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An” xin đăng tải các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII, bao gồm:

1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. BC tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

3. BC kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An