+ Chương trình Kỳ họp thứ 10.

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021;

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai;

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo khoản 3, điều 20 Luật lâm nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về đầu tư dự án xây dựng đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535.

+ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mục 3, khoản 1, điều 2 của Nghị quyết số 53 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Pháp chế