Tài liệu phục vụ họp báo về kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An” xin đăng tải các tài liệu phục vụ họp báo công bố thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Giấy mời dự họp báo

- Dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An