- Tờ trình về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai.

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

- Tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với hệ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015.

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

- Dự thảo Nghị quyết thông qua Đơn giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính để triển khai thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải file tại đây.

Phụ lục đơn giá. Tải file tại đây.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, bố trí, định biên và tuyển dụng cán bộ chuyên trách dân số, kế hoạch hoá gia đình trở thành viên chức y tế tại xã, phường, thị trấn.

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

- Tờ trình về việc điều chỉnh mức thu, chế độ quản lý phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

- Tờ trình bổ sung chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012

Tải file tại đây.

Dự thảo Nghị quyết Tải file tại đây.

Mọi đóng góp về các văn bản xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh.

Thường trực HĐND tỉnh