Tải và xem tài liệu Kỳ họp thứ 17 tại đây

Mã QR tài liệu kỳ họp