- Tải và xem tài liệu Kỳ họp thứ 14 tại đây

 

Hoặc quét mã QR tài liệu kỳ họp

 
tai-lieu-ky-hop-thu-14-ky-hop-thuong-le-hoi-dong-nhan-dan-tinh-khoa-xviii.jpg