Về kiến nghị của cử tri xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Sở Y tế trả lời như sau:

Hiện tại ngoài chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, các văn bản hướng dẫn như: Trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình nghèo... Bên cạnh đó trong thời gian qua Sở Y tế đã phối hợp với các sở ngành liên quan đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 “Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” cho một số đối tượng ngoài hỗ trợ mức đóng BHYT của Trung ương theo quy định như đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và mức sống trung bình, người bị nhiễm HIV... như vậy mặc dù ngân sách tỉnh còn khó khăn nhưng các đối tượng gặp khó khăn yếu thế trong xã hội đã được quan tâm một cách đúng mức.

Ảnh minh họa

Hiện nay chưa có văn bản quy định thống nhất thế nào là bệnh hiểm nghèo và danh mục các bệnh được coi là bệnh hiểm nghèo (Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 của Chính phủ quy định và hướng dân cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; Nghị định sổ 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu... quy định một số bệnh hiểm nghèo liên quan đến các chính sách như thuế, giáo dục, quốc phòng..), Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định danh mục bệnh hiểm nghèo, mặt khác việc xác định bệnh hiểm nghèo là khi người dân tiếp cận với cơ sở y tế và được thực hiện thăm khám và chẩn đoán, do đó việc chủ động tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khi mắc bệnh là hết sức cần thiết.

Theo số liệu thống kê từ Bảo hiểm xã hội tỉnh đến ngày 30/6/2023 tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn tỉnh 92,53%, huyện Quỳ Châu 96,6%, qua khảo sát nhanh tại một số cơ sở thì số bệnh nhân điều trị các bệnh như ung thư, chạy thận nhân tạo .. cơ bản đều tham gia Bảo hiểm y tế ở các nhóm đối tượng khác nhau.

Đề nghị Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác truyền thông, vận động về lợi ích của việc chủ động tham gia BHYT là hết sức cần thiết, xác định và lập danh sách cấp thẻ kịp thời cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế theo quy định.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu thông tin nội dung trả lời kiến nghị đến cử tri trên địa bàn được biết.