Về kiến nghị của cử tri phường Quang Trung, thành phố Vinh, Sở Y tế trả lời như sau:

1. Ứng dụng đồng bộ “Sổ sức khỏe điện tử” tại hệ thống y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc theo dõi và chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân:

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 06/7/2020 về kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025. Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thực hiện đến ngày 30/6/2023 như sau:

- Hồ sơ đã khởi tạo trên Hệ thống: 3.494.618 hồ sơ, đạt trên 97%;

- Hồ sơ có dữ liệu khám chữa bệnh: 2.714.481 (đạt 78%).

Từ kết quả cho thấy ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử đã được đồng bộ với Phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử triển khai và tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã có 78% người dân có thông tin trên sổ sức khỏe điện tử, có thể tra cứu thông tin khám chữa bệnh của mình trên Số sức khỏe điện tử.

Đối với nội dung này, Sở Y tế đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện để tất cả người dân có thể được theo dõi và chăm sóc sức khoẻ trên sổ Hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời tự quản lý thông tin sức khoẻ bản thân và chia sẻ thông tin điện tử về sức khoẻ của mình với bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh khi cần thiết.

2. Về việc tăng cường công tác kiểm tra việc hành nghề y dược tư nhân, bán thuốc không có bảng giá công khai, hành nghề không có bằng cấp, kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai những cơ sở vi phạm

a) Đối với công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

- Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh đã được phân cấp rất rõ tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác quản lý hành nghề y - dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm chính trong việc thanh tra, kiểm tra các phòng khám chuyên khoa, dịch vụ y tế, nhà thuốc, quầy thuốc, nhất là chịu trách nhiệm xử lý triệt để các cơ sở hành nghề y, dược không phép.

- Trong thời gian qua, hành nghề y, dược tư nhân tại Nghệ An phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân; đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ phục vụ người dân trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Tính đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh có 3.500 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, bao gồm: 703 cơ sở hành nghề y (15 Bệnh viện, 34 Phòng khám đa khoa và 654 Phòng khám chuyên khoa, Dịch vụ y tế); 2.797 cơ sở hành nghề dược (93 Công ty và chi nhánh; 609 Nhà thuốc; 2.095 Quầy thuốc). Trước thời điểm triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29/01/2018, trên địa bàn toàn tỉnh có tới 685 cơ sở hành nghề y, dược không phép và tính đến 30/6/2023, chỉ còn 28 cơ sở hành nghề y, dược không phép (giảm 657 cơ sở).

- Tuy nhiên, trong việc thực hiện phân cấp quản lý hành nghề y, dược tư nhân theo các văn bản nêu trên còn nhiều hạn chế: Một số UBND cấp huyện chưa quan tâm đúng mức, chưa vào cuộc quyết liệt dẫn đến các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn vẫn còn nhiều vi phạm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở khám, chữa bệnh không phép tại các huyện, thành, thị chưa nhiều và chưa nghiêm túc, dẫn đến tình trạng vẫn còn tồn tại nhiều cơ sở hoạt động không phép (hầu hết là Phòng khám Răng - Hàm - Mặt không phép).

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

- Tính đến ngày 30/6/2023, Sở Y tế đã thành lập 12 Đoàn Thanh tra, kiểm tra tại 127 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; xử lý 24 cơ sở có hành vi vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược với số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 252.500.000 đồng, trong đó có: Phòng khám bệnh Đa khoa tư nhân Lê Lợi bị xử phạt 64.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 02 tháng; Phòng khám bệnh Răng - Hàm - Mặt Ruby Luxury bị xử phạt 47.500.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 03 tháng; Phòng khám bệnh Răng - Hàm - Mặt Valis Luxury bị xử phạt 35.000.000 đồng,...

- Các hành vi vi phạm đã bị xử lý bao gồm: Cơ sở bán lẻ thuốc niêm yết giá không đầy đủ; Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh,...

Như vậy, các cơ sở vi phạm quy định về hành nghề y, dược đã được phát hiện và xử lý nghiêm khắc, nhất là vi phạm các quy định như: không công khai giá, hành nghề không có bằng cấp, chứng chỉ,... mà cử tri đã nêu trên đây. Sở Y tế đã công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, thị tổ chức giám sát việc thực hiện quyết định xử lý đối với các cơ sở bị thu hồi hoặc đình chỉ có thời hạn hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Sở Y tế cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã tiến hành kiểm tra tại 02 huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Qua công tác kiểm tra, giám sát đoàn đã phát hiện nhiều cơ sở hành nghề không phép không có trong thống kê báo cáo của UBND huyện. Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, xây dựng kế hoạch cụ thể, trọng tâm, trọng điểm và theo chuyên đề để xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm, xử lý dứt điểm về hoạt động hành nghề không phép theo quy định.