dsc06401.jpg
Ảnh minh họa

Về ý kiến của cử tri Hoàng Văn Hảo, Sở Y tế đã trả lời tại văn bản số 235/SCT-QLNL ngày 01 tháng 2 năm 2022. Cụ thể như sau:

1.Thực trạng về khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại

Hiện nay, hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 13 bệnh viện tuyến tỉnh, 05 trung tâm y tế tuyến tỉnh, 07 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 21 trung tâm y tế huyện, thành, thị (trong đó có 12 Trung tâm y tế thực hiện 3 chức năng khám chữa bệnh, dự phòng và dân số; 09 Trung tâm y tế thực hiện chức năng dự phòng và dân số) và 460 trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác dự phòng và khám chữa bệnh. Ngoài hệ thống khám chữa bệnh công lập, hệ thống y tế ngoài công lập gồm: 15 bệnh viện (đa khoa và chuyên khoa), 593 phòng khám đa khoa, chuyên khoa: Trong đó có 1 Bệnh viện y học hiện đại Hạng 1 với quy mô 650 giường kế hoạch; cơ bản các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đã triển khai khám và điều trị theo y học hiện đại và y học hiện đại kết hợp y học hiện đại theo quy mô khoa phòng hoặc liên khoa cùng với các trạm y tế trên địa bàn (93% trạm y tế xã phường, thị trấn xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế) có triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, mặt khác các hoạt động của Hội Đông y tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động khám chữa bệnh bằng đông y có hiệu quả cho người dân trên địa bàn. Như vậy trong thời gian qua công tác khám chữa bệnh bệnh y học cổ truyền và khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại đã được ngành y tế quan tâm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

Công tác xã hội hóa công tác y tế được chú trọng đến nay đã 15 bệnh viện (đa khoa và chuyên khoa) tư nhân; các bệnh viện đa khoa chuyên khoa hạng II trở lên đã tự chủ nhóm

2. Kết quả thực hiện

Tính đến hết năm 2022 toàn tỉnh đã 540 cán bộ y tế đã được đào tạo về khám chữa bệnh y học cổ truyền (trong đó 9 bác sỹ chuyên khoa 2, 8 thạc sỹ, 62 bác sỹ chuyên khoa 1...) tham gia thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế.

Số lượt khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại đạt từ 80 % đến 85% so với kế hoạch đề ra của đơn vị tại tất cả 3 tuyến (tỉnh - huyện - xã).

Công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y học cổ truyền được chú trọng như: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đã tiến hành khảo sát về nhu cầu đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của 16 trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện; Bệnh viện Châm cứu trung ương tổ chức nhiều lớp đào tạo cho y tế tuyến cơ sở...

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 phê duyệt Đề án “Phát triển công tác y tế theo hướng xã hội hóa nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025”.

3. Giải pháp trong thời gian tới

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định số 1893/QĐ- TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y học cổ truyền giữa các tuyến; đẩy mạnh các hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở.

Nâng cao năng lực, vai trò hoạt động của Hội Đông y trong việc triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Triển khai theo lộ trình đề án xã hội hóa công tác y tế đã được phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.