Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri về công tác lập quy hoạch

Cử tri Nguyễn Thị Nhung, trú tại khối 3, phường Cửa Nam, thành phố Vinh đề nghị làm rõ từ năm 2020 đến tháng 6/2022 tỉnh Nghệ An đã huy động được bao nhiêu kinh phí từ nguồn tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Việc quản lý nguồn tài trợ; cơ quan nhận tài trợ quy hoạch; đánh giá tổng thể quy hoạch có ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất, nhất là việc thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng đến an ninh lương thực hay không; việc quy hoạch đô thị ảnh hưởng đến thị trường bất động sản hay không?.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 184/HĐND-TT ngày 22/7/2022 chuyển ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Nhung đến Sở Xây dựng để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Ngày 30/8/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3179/SXD-VP trả lời ý kiến cử tri, trong đó nêu rõ:

Đến nay tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận được khoảng 09 tỷ đồng từ nguồn tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Nguồn kinh phí tài trợ này do cơ quan tổ chức lập quy hoạch (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã) tiếp nhận và quản lý.

Việc tổ chức lập quy hoạch là cơ sở thu hút, kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư vào thực hiện quy hoạch; làm cơ sở cho các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến nay diện tích đất quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ (đã được phê duyệt quy hoạch) đạt 602,07ha (được phân bố ở nhiều địa phương khác nhau), chiếm tỷ lệ 0,95% so với tổng diện tích hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh (là 62.761 ha), chiếm tỷ lệ 0,036% so với diện tích đất đai toàn tỉnh (là 1.649.025ha). Tỷ lệ này cho thấy, diện tích đất lập quy hoạch từ nguồn kinh phí tài trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua còn thấp. Đồ án quy hoạch được phê duyệt mới là bước đầu làm tiền đề cho việc phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 lên 36%” (hiện nay mới đạt tỷ lệ khoảng 23%).

 

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An