Sở Văn hóa và Thể thao trả lời kiến nghị của cử tri về hỗ trợ xây dựng thiết chế nhà văn hóa, thể thao ở cơ sở

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, cử tri xã Nam Anh, huyện Nam Đàn và Cử tri Kha Văn Thu bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng và mua sắm thiết chế nhà văn hóa – thể thao ở khối, xóm.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản số 2220/SVHTT-KHTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. Cụ thể như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng và mua sắm thiết chế nhà văn hóa khối, xóm. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho huyện Nam Đàn như:

- Hỗ trợ từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh hỗ trợ: 34 tỷ đồng với (8 nhà văn hóa xã, 10 sân vận động xã, 38 nhà văn hóa thôn). Trong đó, huyện Nam Đàn hỗ trợ 8 địa chỉ, gồm: 3 nhà văn hóa xóm, mỗi nhà 240 triệu đồng; 4 sân vận động xã, mỗi sân 480 triệu đồng; 01 Nhà văn hóa xã 1,4 tỷ đồng (xã Nam Anh hỗ trợ nhà văn hóa xóm 3).

Ảnh minh họa. (Nguồn:internet)

- Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện các quy trình để hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn trên phạm vi cả tỉnh từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (nguồn năm 2021 chuyển sang năm 2022), trong đó huyện Nam Đàn được hỗ trợ xây dựng 3 cụm pa nô tuyên truyền và hỗ trợ trang thiết bị văn hóa cho 15 xóm, mỗi xóm trị giá 30 triệu đồng (xã Nam Anh được hỗ trợ xây dựng 01 cụm panô và xóm 8 được hỗ trợ trang thiết bị).

Trong thời gian tới, khi được HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao theo Nghị quyết số 30/NQ- HĐND và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho các xóm của huyện Nam Đàn.

2. Đối với ý kiến của cử tri Kha Văn Thu bản Xiềng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng khu thiết chế văn hóa, thể thao của xã. Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với huyện Con Cuông, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở cho huyện 1 nhà văn hóa xã 2,8 tỷ đồng (Xã Thạch Ngàn); 3 nhà văn hóa bản, mỗi nhà 320 triệu đồng (Bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn; Bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê; Bản Kim Sơn, xã Lục Dạ).

Trước mắt đề nghị UBND huyện Con Công kiểm tra, rà soát lại thiết chế văn hóa - thể thao của xã Bình Chuẩn để đưa vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và lồng ghép từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

Trong thời gian tới khi được HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao theo Nghị quyết số 30/NQHĐND, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện Con Cuông kiểm tra và đối chiếu với nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/5/2021, để tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho xã Bình Chuẩn theo quy định.

- Công văn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII

Hoàng Văn Bá

 

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An