Sở Văn hóa – Thể thao trả lời cử tri xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về trùng tu, tôn tạo di tích

Qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, các cử tri: Nguyễn Thiện Tín, công chức xã Khánh Sơn; Nguyễn Đức Long, trú tại xóm 8, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để trùng tu, tôn tạo đình Hoành Sơn (di tích cấp quốc gia); tôn tạo, tu sửa Nhà Thánh (di tích thuộc cấp tỉnh) đã xuống cấp; xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đình Hoành Sơn

Về kiến nghị của các cử tri Nguyễn Thiện Tín, Nguyễn Đức Long, Sở Văn hóa và Thể thao đã trả lời tại Văn bản số 316/SVHTT-QLDSVH ngày 13 tháng 02 năm 2023, cụ thể như sau:

- Để bảo tồn và  phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích đình Hoành Sơn, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo đình Hoành Sơn tại Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và phê duyệt dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo tại Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 với tổng mức đầu tư là 24 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm. Sau khi phê duyệt dự án, hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao (Chủ đầu tư) đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

- Đối với việc tôn tạo, tu sửa Nhà Thánh: Căn cứ Quyết định 201/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 về việc phân cấp quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, di tích Nhà Thánh giao UBND huyện Nam Đàn trực tiếp quản lý. Tuy nhiên qua phản ánh của cử tri, Sở Văn hóa và Thể thao đã giao cho Ban Quản lý Di tích tỉnh phối hợp với địa phương khảo sát thực tế tại di tích Nhà Thánh để đưa vào danh mục đề nghị hỗ trợ kinh phí tu sửa, tôn tạo báo cáo Sở để trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo kế hoạch hàng năm.

- Đối với việc xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đây là nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tôn vinh, tri ân những đóng góp và cống hiến của đồng chí Tạ Quang Bửu đối với đất nước, Sở Văn hóa và Thể thao hoàn toàn thống nhất về chủ trương và đã giao cho cơ quan chuyên môn hướng dẫn địa phương quy trình, thủ tục pháp lý trong việc xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Tạ Quang Bửu theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An