Kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch triển khai chuyển đổi số khoa học hơn, đồng bộ hơn, tránh mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đi một con đường riêng, gây phiền hà cho nhân dân..

Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai cho thấy hiện nay dữ liệu của các ngành còn manh mún, chưa được số hóa đồng bộ, chưa được tích hợp, liên thông, chia sẻ để các cơ quan nhà nước khai thác, sử dụng. Do đó nhiệm vụ Đề án 06 cũng như kế hoạch năm chuyển đổi số Quốc gia mà Chính phủ đề ra là năm dữ liệu số, xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, trong đó tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Mỗi cấp, mỗi ngành đều có kế hoạch thu thập dữ liệu nên nảy sinh tình trạng chồng chéo, yêu cầu người dân phải cung cấp nhiều loại thông tin để cập nhật vào các phần mềm. Đây là giai đoạn đầu của việc số hóa dữ liệu nên khó tránh khỏi bất cập trên. UBND thành phố Vinh đã, đang tích cực, chủ động phối hợp các ngành để tăng cường tích hợp, đồng bộ, liên thông chia sẻ dữ liệu để hạn chế việc người dân phải cung cấp tài liệu giấy, dữ liệu đã cung cấp, số hóa có thể sử dụng lại không yêu cầu trình các giấy tờ.