Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Võ Duy Hiển, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 06/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6012/STNMT-KS gửi Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ để tổ chức Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung cử tri Võ Duy Hiển phản ánh.

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ đã có Công văn số 1700/UBND- TNMT báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong đó khẳng định: Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ đã phối hợp Chi cục thuế Sông Lam I, đối chiếu sản lượng khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Vũ Trường Giang và Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường, qua đó cho thấy các đơn vị khai thác không vượt trữ lượng được cấp phép khai thác.

Kiểm tra hiện trường cho thấy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Vũ Trường Giang và Doanh nghiệp tư nhân Hải Đường đang khai thác trong phạm vi, diện tích khu vực mỏ.