Về kiến nghị của cử tri Trần Xuân Lý, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 20/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân tiến hành kiểm tra, giải quyết phản ánh nêu trên tại Công văn số 1591/UBND -TNMT, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung cử tri phản ánh. Qua rà soát, kiểm tra hiện trạng khu vực đập Mưu Sỹ, các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đập Mưu Sỹ thuộc xóm Xuân Hiền và xóm Ngũ Cẩm cho thấy: Tại thời điểm kiểm tra, khu vực đập Mưu Sỹ có mực nước cạn đến mức không có nước phục vụ cho sản xuất Hè Thu do hạn hán gay gắt làm mực nước hồ xuống thấp, không có nguồn nước vào hồ Mưu Sỹ trong một thời gian dài (đợt hạn hán lớn nhất trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây). Do thời tiết nắng nóng các loại gia súc, gia cầm, thuỷ cầm của các hộ dân gần đó đằm tắm, bơi lội trong khi mực nước cạn, nên có hiện tượng nước đục, có váng màu xanh. Qua rà soát, kiểm tra xung quanh khu vực hồ đập Mưu Sỹ có 08 hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi từ quy mô nhỏ đến vừa, một số gia đình chưa thực hiện thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi theo đúng quy định, nước thải sau xử lý tại hầm biogas, hố lắng được xả ra môi trường tiếp nhận là hồ Mưu Sỹ. Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân đã chỉ đạo các hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi đạt quy chuẩn về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Như vậy, việc phản ánh của cử tri về hoạt động chăn nuôi ở xã Thanh Xuân xả chất thải gây ảnh hưởng môi trường đập Mưu Sỹ là có cơ sở nhưng chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Xuân kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo các hộ chăn nuôi thực hiện xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.