Huyện Tân Kỳ chỉ đạo các địa phương siết chặt quản lý khai thác khoáng sản, trong đó có cát, sỏi

Về kiến nghị của cử tri Trần Văn Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện Tân Kỳ đã có Công văn số 1295/UBND-TNMT ngày 14/7/2023 giao UBND xã Tân Hương, UBND xã Đồng Văn kiểm tra xử lý, đồng thời đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 20/QĐ- UBND ngày 04/1/2023 của UBND huyện Tân Kỳ đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra trên địa bàn xã Tân Hương: Từ năm 2022 có xảy ra tình trạng các hộ gia đình khai thác cát sỏi trái phép thủ công để phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình. UBND xã Tân Hương đã làm việc với các hộ vi phạm để đình chỉ hành vi vi phạm đồng thời giải thích tuyên truyền vận động các hộ chấp hành quy định của pháp luật, các hộ dân đã ký cam kết không vi phạm. Đến nay trên địa bàn xã Tân Hương không có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trên địa bàn xã Đồng Văn: Trên địa bàn xã Đồng Văn đang thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi như là đường giao thông nông thôn mới, nhà văn hóa theo Chương trình về đích nông thôn mới năm 2023. Nhưng trên địa bàn không có quy hoạch mỏ cát nào, bởi vì trữ lượng không có, qua các trận mưa lũ có cát bồi nên đã có một số cá nhân đã tận dụng để khai thác thủ công phục vụ xây dựng Nông thôn mới. UBND xã Đồng Văn đã đình chỉ và đến nay không có hoạt động khai thác cát trái phép.