Khi các thủy điện không xả nước làm cho mực nước xuống thấp, các trạm bơm phải nối vòi, thậm chí một số trạm bơm không nối được vòi vì mực nước xuống quá thấp. Đề nghị tổ chức khảo sát lại hệ lụy do xây dựng thủy điện gây ra để có giải pháp lâu dài.

Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Bùi Gia Hảo, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án: “Điều tra, đánh giá những tác động tiêu cực của hệ thống các công trình thuỷ điện ở Nghệ An đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác động” tại Quyết định số 3775/QĐ-UBND và được triển khai thực hiện đến 30/9/2023.

Ngay sau khi được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá các tác động của hệ thống thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, sẽ đưa ra giải các giải pháp lâu dài nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường và cuộc sống của nhân dân.

Đến nay, Đề án đã hoàn thành công tác điều tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ điện và hiện đang tham vấn ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan để đưa ra giải pháp đồng bộ và phù hợp và hoàn thiện báo cáo. Vì vậy, đối với kiến nghị này, cần phải có thời gian, lộ trình cụ thể và sự thống nhất của nhiều cấp, nhiều ngành liên quan để cùng giải quyết dứt điểm.