Đê tả Lam tại xóm 1, xã Hưng Lợi

Về kiến nghị của cử tri xóm 1, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Tuyến đê tả Lam đi qua địa bàn xã Hưng Lợi là đê cấp II. Hàng năm, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) đã bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa các hư hỏng của đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, sửa chữa các hư hỏng công trình trên đê. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, tuyến đê tả Lam lại kéo dài từ huyện Đô Lương đến xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc nên phải lựa chọn, sắp xếp những hạng mục hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến an toàn đê điều để ưu tiên xử lý trước.

Qua kiểm tra, trong số 7 dốc lên xuống đê tả Lam thuộc địa phận xóm 1 và xóm 2 xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên thì 4 dốc đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc giao thông của người dân trong vùng. Việc sửa chữa các dốc qua đê nói trên là cần thiết. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bố trí nguồn kinh phí phù hợp để duy tu, sửa chữa các dốc qua đê nói trên.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hưng Lợi tổ chức tuyên truyền cho nhân dân sinh sống trong vùng hạn chế giao thông tại các dốc bị hư hỏng (sử dụng tuyến đường gom dân sinh đã được xây dựng để kết nối với 03 dốc còn tốt), đồng thời tuyên truyền cho người dân tuân thủ việc sử dụng xe cơ giới có tải trọng cho phép đi trên đê để không làm hư hỏng mặt đê, dốc qua đê.