Dự án kênh tiêu Châu Bình (là một trong những hạng mục thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Mồng)

Về kiến nghị của cử tri xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong nội dung điều chỉnh đã đề xuất hạng mục và giải pháp khắc phục sạt lở kênh tiêu Châu Bình với tổng kinh phí dự kiến 32,5 tỷ đồng.

Dự án hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ (hồ sơ điều chỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình ngày 05/4/2023). Sau khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp các bên liên quan khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo để xử lý, đảm bảo công năng theo thiết kế và an toàn về cộng đồng cũng như an toàn công trình.