Công nhân vận hành Nhà máy nước Yên Thành

Về kiến nghị của cử tri xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Việc cử tri xã Viên Thành kiến nghị sớm có kế hoạch xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ người dân là hoàn toàn chính đáng và thiết thực.

Để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân, năm 2021 UBND tỉnh đã có văn bản số 263/UBND-NN ngày 15/01/2021, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Dự án nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) dự kiến xây dựng 01 nhà máy cấp nước sạch tập trung tại xã Bảo Thành với công suất thiết kế 13.500 m3/ngày/đêm để cung cấp nước sạch cho 9 xã vùng Nam Yên Thành, (các xã: Bảo Thành, Mỹ Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Nam Thành, Trung Thành, Lý Thành, Bắc Thành và Công Thành). Đề xuất Dự án đã được các Bộ ngành Trung ương, các Sở ngành liên quan cho ý kiến và hoàn thiện tiếp tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng thế giới để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ (Văn bản của UBND tỉnh số 6158/UBND-KT ngày 26/7/2023).

Hiện tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực làm việc với các Bộ ngành Trung ương và Ngân hàng Thế giới để thống nhất, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023. Nếu dự án sớm được phê duyệt triển khai thì sẽ cấp nước sạch cho toàn bộ nhân dân 9 xã vùng Nam Yên Thành của huyện Yên Thành đảm bảo ổn định, bền vững.