Kênh dẫn nước cho trạm bơm Thọ Sơn thuộc địa bàn xã Nghi Trung

Về kiến nghị của cử tri thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Chợ Cầu, trạm bơm Thọ Sơn thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5055a/QĐ-UBND ngày 24/12/2021.

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cấp tưới nước ổn định cho khoảng 669 ha đất sản xuất nông nghiệp, khoảng 30 ha nuôi trồng thuỷ sản và cấp nước sản xuất dân sinh (trong đó, trạm bơm Chợ Cầu cấp nước tưới ổn định cho khoảng 379 ha đất sản xuất nông nghiệp và 30 ha nuôi trồng thuỷ sản; 2 tuyến kênh N1 (dài 2.083,26m và N2 (dài 3.576,9m) của trạm bơm Thọ Sơn được kiên cố bằng BTCT cấp tưới nước ổn định cho khoảng 290 ha đất sản xuất nông nghiệp).

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 60.000 triệu đồng và vốn đầu tư xây dựng của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam là 3.000 triệu đồng; Thời gian xây dựng: Không quá 3 năm.

Công trình được khởi công:  15/10/2022.

Đến nay, các hạng mục công trình thuộc trạm bơm Thọ Sơn, Trạm bơm Chợ Cầu đã thi công hoàn thành hơn 95% khối lượng (trong đó: Kênh và công trình trên kênh N1 và N2 hoàn thành 95-96% khối lượng; nhà trạm, nhà quản lý đang thi công cơ bản hoàn thành), qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc nêu trên.