Về kiến nghị của các cử tri Nguyễn Văn Cừ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Sản xuất muối hiện nay gặp khó khăn do sản xuất muối còn nhỏ lẻ, manh mún, diện tích sản xuất muối sạch phát triển chậm, năng suất thấp, giá thành cao, bấp bênh dẫn tới công lao động thấp người diêm dân không mặn mà với nghề làm muối. Do thu nhập không đảm bảo cuộc sống nên đa số lao động trẻ chuyển sang làm việc khác có thu nhập cao hơn. Xác định những khó khăn, hạn chế trong sản xuất muối, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề muối hiệu quả, bền vững.

Cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ người dân sản xuất muối

Về chính sách hỗ trợ: Trước đây thực hiện theo Nghị Quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ một lần, với mức 3.000.000 đồng khi xây dựng bộ chạt lọc cải tiến để thay chạt lọc cũ; Hỗ trợ bạt nhựa nilon trải ô kết tinh, với mức 3.000.000 đồng/đơn vị sản xuất muối (60m2). Từ năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể:  Hỗ trợ một lần, với mức 3.000.000 đồng khi xây dựng bộ chạt lọc cải tiến để thay chạt lọc cũ; Hỗ trợ bạt nhựa nilon trải ô kết tinh với định mức 80.000 đồng/m2. Việc thực hiện chính sách trải bạt ô kết tinh và xây dựng chạt lọc cải tiến đã nâng cao năng suất, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất muối. Đến nay đã hỗ trợ xây dựng chạt lọc cải tiến đạt 9.508 bộ, và trải bạt ô kết tinh đạt 2.540 đơn vị. Bên canh đó cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho các HTX diêm nghiệp, diêm dân trong sản xuất muối.

Về hỗ trợ thu mua tiêu thụ muối: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5 cơ sở chế biến muối tại huyện Quỳnh Lưu, mỗi năm các đơn vị đã thu mua, bao tiêu khoảng 40.000 tấn muối thô cho bà con diêm dân. Để tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ muối trong thời gian tới Chi cục PTNT sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các dự án, mô hình nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chế biến muối của các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng thương hiệu, khuyên khích tham gia chương trình OCOP (hiện nay đã có 02 sản phẩm từ muối đạt OCOP 3 sao) nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm từ muối.

Về hỗ trợ cơ sở hạ tầng đồng muối: Đối với nội dung này, hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến Muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030, trong đó có Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối huyện Quỳnh Lưu. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã có văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí thực hiện, hiện đang chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt nguồn vốn để triển khai trong giai đoạn 2023-2025.