Kênh Nam hồ Vực Mấu đoạn đi qua phường Quỳnh Xuân bị vỡ do mưa lớn.

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Đình Hanh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

1. Kênh chính Vực Mấu (kênh Chính + kênh Nam) dài 19,985 km, trong đó đoạn đã được kiên cố hóa 7,54 km gồm, đoạn từ K0+000 - K6+200, K13+226 - K13+469 và đoạn K18+885 - K19+985, còn lại là kênh đất dài 12,44 km. Tuyến kênh đất được xây dựng từ lâu lại đi qua vùng đồi núi, bờ kênh đắp bằng đất pha cát có độ chênh cao quá lớn; Do đó, trong quá trình dẫn nước tưới bị rò thấm gây trượt, vỡ, lở. Đặc biệt, khi có mưa lớn nước trên các triền núi đổ dồn vào kênh gây bồi lắng, vỡ, lở bờ kênh.

Ngày 29/9/2022, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn gây ra làm vỡ bờ hữu kênh chính Vực Mấu tại vị trí K8+660, hư hỏng cống tiêu ngang và gây sạt lở mái ngoài bờ tả tại K10+470 - K10+498 thuộc địa bàn phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Ngày 25/3/2023, bờ hữu kênh tại vị trí K8+660 lại bị vỡ lần thứ 2, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc đã khắc phục tạm thời để cấp nước phục vụ sản xuất, với tổng kinh phí hơn 78,0 triệu đồng bằng nguồn vốn của Công ty và đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn, kinh phí để khắc phục triệt để.

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục công trình: Xử lý vỡ kênh bờ hữu và bể cống tiêu ngang tại K8+660 và sạt lở mái ngoài bờ tả đoạn K10+470-:-K10+498 kênh chính Vực Mấu, bằng nguồn vốn dự phòng Trung ương về khắc phục các công trình hư hỏng do mưa bão năm 2022 gây ra, dự kiến công trình sẽ thi công trong tháng 10 năm 2023.

2. Ngày 13/8/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, có danh mục Chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chứa nước Vực Mấu (Phụ lục số 43).

Mục tiêu đầu tư: Bảo  đảm cấp nước tưới ổn định cho khoảng 1.340 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó: kênh Bắc cấp nước tưới  ổn định cho khoảng 1.015 ha, kênh Đông cấp nước tưới ổn định cho khoảng 325ha.

Quy mô đầu tư: Tuyến kênh Bắc: Kiên cố hoá tuyến kênh có chiều dài 4,5km, gia cố bờ kết hợp làm đường quản lý; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình trên kênh; Tuyến kênh Đông: Kiên cố hoá đoạn đầu kênh có chiều dài khoảng 300m, gia cố bờ kết hợp làm đường quản lý; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình trên kênh.

Tổng mức đầu tư: 72.000 triệu đồng (72 tỷ đồng).

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 65 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Nghệ An: 7 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn các xã Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh và phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Tiến độ thực hiện dự án: 3 năm kể từ ngày khởi công.

Hiện nay dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới chính hồ chứa nước Vực Mấu. Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc (Chủ đầu tư) sẽ tiến hành triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án đảm bảo theo quy định.