Xã Hưng Tây ra quân làm thủy lợi

Về kiến nghị của cử tri huyện Hưng Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Nghệ An quản lý 18 trạm bơm, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 20.000ha; Các địa phương thuộc huyện Hưng Nguyên quản lý 68 trạm bơm và 3 hồ chứa nước phục vụ tưới cho hơn 5.500 ha đất sản xuất nông nghiệp.

1. Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam: Các trạm bơm, kênh tưới được xây dựng từ lâu, nhiều đoạn kênh chưa được kiên cố, một số tuyến kênh được kiên cố bằng đá hộc hiện nay đã xuống cấp. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành cấp trên đầu tư, kiên cố 1 số kênh cấp I của các trạm bơm trong Công ty như kiên cố tuyến kênh chính trạm bơm số 12, sửa chữa 1 số vị trí bị xuống cấp như kênh trạm 6 đoạn qua địa bàn xã Hưng Đạo. Đối với tuyến kênh chính trạm bơm Hưng Châu, xã Châu Nhân được HĐND tỉnh cho chủ trương tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/2/2023 về việc chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An; các trạm bơm còn lại, hàng năm, Công ty sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp để sửa chữa, nạo vét các đoạn bị hư hỏng, ách tắc, đảm bảo phục vụ bơm tưới, cụ thể:

+ Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam Nghệ An (Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án).

Mục tiêu đầu tư: Cấp nước ổn định cho 926 ha đất nông nghiệp của các xã Nghi Phương, Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc), Châu Nhân, Hưng lợi (huyện Hưng Nguyên), Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn) và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 250 hộ các xã Châu Nhân, Hưng lợi (huyện Hưng Nguyên).

Quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh với chiều dài khoảng 11,7km và công trình trên kênh thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam (trong đó: tuyến kênh trạm bơm Hà Thanh dài 2,8km; tuyến kênh trạm bơm Hưng Châu dài 6,4km; tuyến kênh trạm bơm số 2 xã Nam Lĩnh dài 2,5km).

Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng, nguồn vốn Ngân sách TW vốn đầu tư trung hạn.

Hiện nay, Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT đang trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 theo Công văn số 6821/UBND-KT ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Sau khi được tỉnh phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

2. Các công trình do địa phương thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Nguyên quản lý, chuẩn bị đầu tư:

+ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà trạm, kênh dẫn và đường bê tông nội đồng của trạm bơm Giáp Làng, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt BCKTKT).

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cung cấp ổn định cho 100 ha đất sản xuất 2 vụ, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại sản xuất và phát triển khi kinh tế địa phương.

Tổng mức đầu tư: 13 tỷ đồng (từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện).

Quy mô đầu tư: Xây dựng lại nhà trạm, bể hút, bể xả; lắp đặt 01 máy bơm trục ngang+ đường ống; xây dựng hệ thống điện; Nâng cấp tuyến kênh dài 1.175m, mặt cắt chữ nhật bằng bê tông M250 dày 15cm và công trình trên kênh.

+ Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm và hệ thống kênh tưới xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên (Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phê duyệt BC nghiên cứu khả thi dự án).

Tổng mức đầu tư: 58 tỷ đồng (Vốn đầu tư trung hạn 52 tỷ tại NQ 36 và Ngân sách huyện 6 tỷ đồng).

Quy mô đầu tư: Nâng cấp các hạng mục đầu mối (nhà trạm, bể hút, bể xả, hệ thống điện, máy bơm và thiết bị); nâng cấp tuyến kênh chính dài 6.841m; tuyến kênh nhánh dài 1.226m và công trình trên kênh chính, kênh nhánh.

Hiện nay, các dự án được phê duyệt đang được triển khai các bước tiếp theo, lập thiết kế - dự toán, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.