Vì chủ trương dự án được phê duyệt từ năm 2013, Bồi thường GPMB năm 2019, phê duyệt điều chỉnh tháng 4 năm 2021, khởi công xây dựng năm 2020 nhưng đến nay nhân dân vẫn còn phải chờ đợi và chưa có chủ trương cho người dân được nhận đất để xây dựng nhà ở, hiện nay nhà ở của nhân dân đã xuống cấp trầm trọng nhưng không được sửa chữa, nâng cấp.

 

Khu TĐC mới cho 58 hộ dân Cụm dân cư Hòa Lam.

Về kiến nghị của các cử tri Hoàng Thị Thuyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hoà, thành phố Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5476/QĐ-UBND-NN ngày 19/11/2013 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND-NN ngày 29/4/2021.

Đến nay, 100% hạng mục theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu xây lắp đã được thi công hoàn thành gồm: San lấp mặt bằng, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, giao thông nội vùng, hệ thống thoát nước, nhà văn hóa. Chi cục Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và yêu cầu khắc phục sửa chữa các tồn tại và Chi cục đã khắc phục các tồn tại mà Sở Xây dựng nêu. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa có văn bản chấp thuận công tác nghiệm thu của dự án để bàn giao đưa vào sử dung, bởi vì: Sở Xây dựng yêu cầu phải có điểm đấu nối vùng dự án với đường Quốc lộ 46C, nhưng tại thời điểm phê duyệt, dự án có đường giao thông trục chính D1 nối với đường 46C đang là đường Tỉnh lộ, đến nay đã nâng cấp lên là Quốc lộ 46C nên thiết kế của nút giao điểm đấu nối giữa đường D1 và Quốc Lộ không còn phù hợp; mặt khác, nếu thiết kế điểm đấu nối theo yêu cầu của Quốc lộ thì tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt sẽ vượt rất nhiều.

        Ngoài ra, do dự án ban đầu chỉ lập để di chuyển 58 hộ dân nhưng đến nay theo báo cáo của UBND xã Hưng Hòa tại xóm Hòa Lam cũ (cụm dân cư ngoài đê) hiện nay đã có tới 82 hộ dân cần di chuyển.

        Vì vậy, để xử lý các khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh trình trung ương và đã được trung ương đồng ý bố trí kinh phí để lập dự án di chuyển 24 hộ dân còn lại. Do đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã xin chuyển hạng mục đấu nối với đường Quốc lộ 46C vào dự án mới. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự án và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II năm 2024 để đưa 82 hộ dân vào vùng dự án.