Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri Hà Văn Việt, xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về cắm mốc chỉ giới phân loại rừng

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri Hà Văn Việt, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phản ánh việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng với rừng phòng hộ, rừng sản xuất còn chống chéo, nhân dân không được biết, đề nghị kiểm tra việc tổ chức cắm mốc và thông báo để người dân biết và thực hiện.

Về kiến nghị của cử tri Hà Văn Việt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại Công văn số 245/SNN – KHTC ngày 01 tháng 02 năm 2023, cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 07/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử văn hoá tại huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 và Quyết định số 1376/QĐ-UBND.CNXD ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án đầu tư đóng mốc ranh giới rừng đặc dụng đầu tư xây dựng, cải tạo và trồng cây bản địa rừng đặc dụng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

- Năm 2015, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn đã tiến hành ký kết hợp đồng với Phân viện Điều tra rừng Bắc Trung Bộ về việc cắm mốc, bảng rừng đặc dụng tại huyện Nam Đàn. Nội dung xác định ranh giới và cắm mốc rừng đặc dụng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3013/1997/QĐ-BNN&PTNT ngày 20/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng.

- Ngày 10/11/2015, UBND huyện Nam Đàn đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện cắm mốc:

+ Công văn số 1843/UBND-NN về việc xác định ranh giới và cắm mốc, bảng rừng đặc dụng gửi UBND các huyện lân cận có rừng tiếp giáp với huyện Nam Đàn, công văn đề nghị UBND các huyện có rừng giáp ranh tạo mọi điều kiện cử cán bộ phối hợp đơn vị tư vấn và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn thực hiện việc đồng mốc hiệu quả.

+ Công văn số 1844/UBND-NN về việc xác định ranh giới và cắm mốc, bàng rừng đặc dụng, nêu rõ: "Ban quản lý rừng đặc dụng chủ động liên hệ với các xã để triển khai rà soát quy hoạch rừng đặc dụng trên thực địa và thống nhất với UBND xã bằng văn bản. Khi có kết quả đề xuất quy hoạch bổ sung, chủ trì và phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp báo cáo UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

- Trong quá trình thực hiện, UBND các xã đã cử cán bộ công chức địa chính nông lâm nghiệp trực tiếp cùng đơn vị tư vấn (Phân viện Điều tra rừng Bắc Trung bộ), Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn rà soát xác định ranh giới giữa bản đồ và trên thực địa. Sau khi thống nhất với UBND các xã có rừng thì đơn vị tư vấn đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, đồng thời chủ tịch UBND các xã có rừng kỷ thống nhất bản đồ về việc đóng các mốc, bảng phân định ranh giới các loại rừng và tuyền truyền nhân dân hiểu để bảo vệ phát triển rừng đặc dụng.

Do vậy, việc cắm mốc phân định ranh giới và cắm mốc rừng đặc dụng với các loại rừng và đất khác được thực hiện các bước đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hiện trường và hồ sơ trước khi thực hiện.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An