Xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) ra quân làm thủy lợi

Về kiến nghị của các cử tri Chu Ngọc Diên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và nông thôn tại Công văn số 380/BQLDA-KT3 ngày 20/9/2023. Các công trình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (Dự án Jica2) do Liên danh tư vấn quốc tế Sanyu – Hec2 thiết kế và giám sát thi công. Đến nay tất cả các hạng mục đã hoàn thành, đơn vị thi công đã hoàn trả mặt bằng và đã được bàn giao cho đơn vị quản lí sử dụng.

Đối với ý kiến của cử tri Chu Ngọc Diên phản ánh là việc người dân đề xuất san sửa bờ kênh N22A-8 (bờ kênh rộng 0,5m đến 1,2m) để đi lại thuận lợi trong sản xuất. Sau khi có ý kiến chỉ đạo, đơn vị thi công đã phối hợp với các hộ dân để san sửa lại bờ kênh và đã được bàn giao cho địa phương quản lí, sử dụng.