Về kiến nghị của cử tri xã Lượng Minh, huyện Tương Dươ, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, theo đó có sự điều chỉnh để giải quyết những bất cập về chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang triển khai rà soát và đề nghị các địa phương đề xuất phương án, báo cáo các nội dung có liên quan để làm căn cứ xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.