Theo quy định tại Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 1 năm 2005 của Bộ Nội vụ thì cán bộ, công chức, viên chức làm việc, công tác trên địa bàn các xã biên giới được hưởng 30% phụ cấp đặc thù của xã biên giới, tuy nhiên đến nay chưa được hưởng chính sách này, trong khi đó đối với các Chiến sỹ đồn Biên phòng Hạnh Dịch có trụ sở đóng quân trên địa bàn xã thì lại được hưởng. Kiến nghị xem xét để cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn xã được hưởng phụ cấp đặc thù theo quy định.

Một góc xã Hạnh Dịch

Về kiến nghị của cử xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện theo Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong phụ lục kèm theo Thông tư 09/2005/TT-BNV có 02 xã thuộc huyện Quế Phong được hưởng phụ cấp đặc biệt đó là xã Thông Thụ và xã Tri Lễ.

Tuy nhiên đến năm 2006 Bộ Nội vụ có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đó là Công văn số 2344/BNV-TL ngày 07/6/2006 về chế độ phụ cấp đặc biệt. Trong đó bổ sung thêm 30% phụ cấp đặc biệt cho những xã thuộc huyện Quế Phong đó là: xã Đồng Văn, Xã Nậm Giải, xã Nậm Nhoóng, và một số bản thuộc xã Hạnh Dịch (Bản Cóm, Chắm Pụt, Bản Khốm, Bản Ná Sái, Bản Mựt và Hủa Mướng) UBND xã Hạnh Dịch nằm trên bản Vinh Tiến (trước đây là Bản Chàm nay sáp nhập với bản Pà Kỉm thành bản Vinh Tiến) hai bản này đều không có trong danh sách các bản được hưởng 30% phụ cấp đặc biệt đối với xã biên giới, đặc biệt khó khăn, do vậy cán bộ, công chức làm việc tại địa bàn trụ sở Ủy ban nhân dân xã đóng không được hưởng phụ cấp đặc biệt.