Số lượt tiếp công dân giảm gần 30%, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm gần 20% so với tháng 8/2021

Trong tháng 9/2021, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giảm nhiều so với tháng 8/2021, trong số các nguyên nhân phải kể đến do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong tháng 9/2021 (tính từ ngày 11/8 đến ngày 10/9), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 352 lượt công dân (tiếp thường xuyên: 189 lượt, 191 người; tiếp định kỳ 163 lượt, 163 người), giảm 28,3% so với tháng 8/2021. Qua công tác tiếp công dân, các cơ quan nhà nước đã hướng dẫn công dân, chuyển nội dung vụ việc của công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An (ảnh: BNA)

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2021 là 653 đơn, giảm 19,4% so với tháng 8/2021. Đơn đủ điều kiện xử lý là 519 đơn, giảm 22,7% so với tháng 8/2021, trong đó: khiếu nại: 44 đơn, giảm 4,3%; tố cáo 17 đơn, giảm 37%; kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai 458 đơn, giảm 23,4%. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công; tố cáo liên quan đến cán bộ cấp xã… Trong đó, chủ yếu là các khiếu nại liên quan đến đất đai. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 53 vụ việc, giảm 18,5% gồm: khiếu nại 40 vụ việc, tố cáo 13 vụ việc.

Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, đồng thời quan tâm chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Kết quả đã giải quyết 42/53 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,2% số vụ việc phát sinh, gồm: khiếu nại 31/40 vụ việc, đạt tỷ lệ 78%; tố cáo 11/13 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,6%.

Đáng chú ý, trong số những vụ việc đã giải quyết thì tỷ lệ vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ cao (khiếu nại sai 19/31 vụ việc, chiếm tỷ lệ 61,3%; tố cáo sai 6/11 vụ việc, chiếm tỷ lệ 54,5%; khiếu nại có đúng, có sai 9/31 vụ việc, chiếm tỷ lệ 29%; tố cáo có đúng, có sai 4/11 vụ việc, chiếm tỷ lệ 36,4%).

Một số tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nêu tại Báo cáo của Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh như: việc cập nhật công nghệ thông tin vào việc theo dõi, tích hợp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ; việc phân loại, xử lý đơn thư tại một số địa phương, đơn vị chưa chính xác. Đồng thời, báo cáo cũng đã nêu một số khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như sự chưa đồng bộ về cơ chế, chính sách một số lĩnh vực nên thường phát sinh khiếu kiện; chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo sai.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung tiếp tục diễn biến phức tạp. Báo cáo của Thanh tra tỉnh đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm gồm: thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa Ban tiếp công dân, Thanh tra và các ban, ngành liên quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành; giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài./.

Thu Nguyễn

Phòng Dân nguyện – Thông tin

(Tổng hợp)

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An