Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời cử tri xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn kiến nghị có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm sau học nghề.
Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn nêu trên. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trả lời tại Công văn số 156/SLĐTBXH- VP ngày 12 tháng 01 năm 2023, trong đó nêu rõ:

 Hiện nay, các chính sách hỗ trợ cho lao động nông thôn tham gia học nghề, để giải quyết việc làm được thực hiện lồng ghép trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/7/2021 của Chính phủ và Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo cho học sinh, sinh viên con em trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là giải quyết việc làm cho người sau khi học nghề luôn được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, tập trung triển khai thực hiện. Cùng với các giải pháp về cơ chế, chính sách đã ban hành, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, Chương trình kết nối, giới thiệu việc làm cấp huyện tại cơ sở, các phiên giao dịch việc làm; các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập nghề, thực hành, tham quan thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp để học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường lao động...Vì vậy, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo hàng năm tăng lên (năm 2022 đạt trên 80,7%).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các địa phương ngoại tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An