Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Ý, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã trả lời như sau:

Hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội không có hồ sơ người hoạt động kháng chiến đề nghị giải quyết chế độ chất độc hóa học đã được Hội đồng giám định y khoa tỉnh thực hiện việc khám, giám định và có biên bản kết luận có mắc bệnh tật liên quan phơi nhiễm chất độc hóa học mà chưa ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định.

Việc kê khai đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được quy định tại Điều 53, 54, 55 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ, đề nghị ông Nguyễn Văn Ý trực tiếp Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.