Tuyến đường Thăng Long

Về kiến nghị của cử tri xóm Kim Liên, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

Địa bàn xóm Kim Liên, xã Nghi Liên và xóm 15, xã Nghi Kim, thành phố Vinh tiếp giáp với đường Thăng Long (Quốc lộ 1A cũ); đối với khu vực dân cư phía Bắc xóm Kim Liên, xã Nghi Liên, hiện trạng đã có tuyến mương xây dài khoảng 435m, rộng 1m; khu vực dân cư phía Nam của xóm Kim Liên và xóm 15, xã Nghi Kim dọc theo QL 1A cũ với chiều dài khoảng 560m, hiện trang chưa có mương thoát nước. Khu vực còn lại đang sử dụng các rãnh thoát nước dọc trên các tuyến đường ngõ, chảy về mương đất hiện trạng phía Tây xóm (dọc theo đường Thăng Long - Quốc lộ 1A mới).

Việc đầu tư xây dựng tuyến mương nêu trên là cần thiết, nhằm bảo đảm việc tiêu thoát nước, phục vụ đời sống của Nhân dân; đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ kết cấu mặt đường ổn định, lâu dài. Vì vậy, trong thời gian tới UBND thành phố Vinh sẽ xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến mương nêu trên theo quy định.