QL7 đoạn qua huyện Yên Thành

Về kiến nghị của xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7, đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt đoạn Khe Thơi – Nậm Cấn, tỉnh Nghệ An đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2022, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, tổng chiều dài 27,5km. Đến nay, địa phương đã bàn giao các đoạn tuyến không liên tục khoảng 38,7km/55,156km (đạt 70,16%) tính cả trái và phải tuyến, các nhà thầu đang đồng loạt thi công hoàn thành cơ bản đến lớp bê tông nhựa C16, đáp ứng tiến độ đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng triển khai rất chậm; các đoạn được bàn giao chủ yếu là đất nông nhiệp, đất công do địa phương quản lý, đất đã giải phóng từ dự án Quốc lộ 7 cũ. Hiện nay phần giải phóng mặt bằng còn lại chủ yếu là đất ở của dân chưa được bàn giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án cũng như công tác giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng.

Đoạn qua huyện Yên Thành từ Km9+180-Km24+600. Hiện nay, huyện đã bàn giao các đoạn không liên tục được 18,618/27,618km (trái và phải tuyến). Đoạn tuyến đi qua xã Viên Thành từ Km11+820-Km14+140 đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành bàn giao mặt bằng một số đoạn không liên tục. Các đoạn còn lại từ Km12+640-Km14+00 trái tuyến, Km12+533-Km14+084 phải tuyến chưa được bàn giao. Mặt bằng bàn giao đến đâu, Ban Quản lý dự án 4 chỉ đạo nhà thầu thi công đến đó. Do một số đoạn mặt bằng đã được bàn giao nhưng khi triển khai một số hộ dân cản trở không cho thi công, nên thi công ngắt quãng, rãnh chưa thông dẫn đến tình trạng trong lòng rãnh một số vị trí nước bị đọng như phản ánh của cử tri. Độ dốc dọc đoạn từ cầu Khe Cát (Bảo Thành) đến quán Minh Duyên, xóm 6, xã Viên Thành đảm bảo đúng quy trình, quy phạm, sau khi hoàn thiện sẽ không bị đọng nước.

 Để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường như kiến nghị cử tri, Ban Quản lý dự án 4 đề nghị chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch các đoạn còn lại cho các đơn vị triển khai thi công, đảm bảo tiến độ thi công.