Về kiến nghị của cử tri xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

Cổng trường THCS Lạng Khê tại Km113+320 (T) Quốc lộ 7, Trường Tiểu học Lạng Khê tại Km113+450 (T) Quốc lộ 7 nằm trong khu vực có dân cư sinh sống đông đúc từ Km113+260 - Km114+00; Hiện trạng đoạn tuyến là đường cấp IV miền núi, mặt đường bê tông nhựa rộng 6m, lề bê tông mỗi bên rộng 1m, hai bên có hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy bằng bê tông cốt thép. Nhà dân cách mép đường từ 6-8 (m). Phạm vi hai đầu các cổng trường hiện nay đã được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm có trẻ em (W.225).

Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đoạn tuyến đi qua khu vực các trường học, Khu Quản lý đường bộ II đã đưa vào kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, hạng mục bổ sung hệ thống vạch sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn (W.244) và biển báo đi chậm (W.245) trên các đoạn qua vị trí trường học. Hiện nay, Khu Quản lý đường bộ II đã chỉ đạo tiến hành sơn gờ giảm tốc và lắp đặt các biển báo W.244, W.245 trên đoạn tuyến.

Riêng đề nghị của cử tri về lắp đặt biển hạn chế tốc độ trên tuyến Quốc lộ 7 (đoạn qua cổng trường THCS và trường tiểu học Lạng Khê, huyện Con Cuông), Khu QLĐB II đã chỉ đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.2 phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông và Ủy ban nhân dân xã Lạng Khê) và các bên có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường đoạn tuyến để xem xét, thống nhất giải pháp xử lý phù hợp.