Tỉnh lộ 538E đi qua hai huyện Yên Thành và Diễn Châu (Nghệ An) nhiều năm nay xuống cấp trầm trọng

Về kiến nghị của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Tuyến tỉnh lộ 538E dài 22Km được chuyển thành đường tỉnh tại Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 và Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Hiện tại Sở Giao thông vận tải quản lý đoạn Km3+970-Km22+00 dài 18,03Km; đoạn Km0+00-Km3+970 dài 3,97Km chưa bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành đang thực hiện dự án xây dựng cơ bản (trong đó có đoạn Km0-Km1+700 thuộc địa bàn huyện Diễn Châu).

Thời điểm nâng cấp, tuyến tỉnh lộ 538E có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng; hệ thống an toàn chưa đầy đủ; hệ thống thoát nước công trình trên tuyến chưa đầy đủ, đồng bộ. Từ thời điểm tiếp nhận quản lý, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tập trung chỉnh trang tuyến, bổ sung và sửa chữa hệ thống an toàn giao thông và thoát nước trên tuyến. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km10+200-Km10+900, Km13+200-Km15+200, cầu Khe Nhà Đác Km16+600 với tổng mức đầu tư 8,6 tỷ đồng.

Đoạn tuyến cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng rãnh có lý trình Km16+600 - Km16+800 là cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn vốn cho công tác quản lý, bảo trì còn nhiều khó khăn, hạn chế nên hiện tại chưa thể đầu tư xây dựng rãnh kín đối với đoạn tuyến. Sở Giao thông vận tải xin tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ thực hiện khi đảm bảo điều kiện về nguồn lực.