Một góc huyện Đô Lương

Về kiến nghị của cử tri xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Sở Giao thông vận tải trả lời như sau:

Từ đầu năm 2023, với sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng thì tình trạng phương tiện chở hàng hoá quá tải trọng, quá khổ giới hạn đã giảm hẳn trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở đã chủ động trong kiểm tra, xử lý các vi phạm nêu trên, Qua đó, cơ bản đã lập lại trật tự ATGT trên các tuyến đường, trong đố có tuyến ĐT.534 mà cử tri phản ánh. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng (32 biên chế), chủ yếu làm việc trong giờ hành chính nên có lúc, có nơi việc kiểm tra, xử lý vẫn chưa khép kín hết địa bàn (nhất là vào thời gian buổi tối đến sáng sớm), nên vẫn còn một số phương tiện vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải lưu thông trên một số tuyến đường như cư tri phản ánh.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục bố trí nhân lực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; đặc biệt triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng xe tại đầu các nguồn hàng; thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hoá trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hoá thuộc địa bàn tỉnh...