Các kiến nghị của người dân chậm được giải quyết như: Mương thoát nước bị chặn hoặc không có hướng chảy, đường gom dân sinh hẹp hơn so với hiện trạng ban đầu hoặc không còn đường vào đất sản xuất (khối 7, xã Quỳnh Vinh)….gây khó khăn cho Nhân dân các xã. Kiến nghị có các giải pháp khắc phục.

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai)

Về kiến nghị của các cử tri thị xã Hoàng Mai nêu trên, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu qua địa bàn thị xã Hoàng Mai với chiều dài khoảng 9km (Km386-Km395) đã hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải để thông xe khai thác tạm từ ngày 01/9/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án vừa qua còn một số tồn tại, phát sinh cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế cũng như đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực tuyến đi qua. Trên cơ sở Văn bản số 1864/UBND-QLĐT ngày 10/7/2023 của UBND thị xã Hoàng Mai và qua các buổi kiểm tra, rà soát, làm việc tại hiện trường với Lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai, UBND xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Trang, Ban Quản lý dự án 6 đã có Văn bản số 1403/BQLDA6-BĐH NS-DC ngày 04/8/2023 chỉ đạo các Nhà thầu thi công thực hiện và Văn bản số 1404/B QLDA6-BĐH NS-DC ngày 04/8/2023 trả lời các kiến nghị của UBND thị xã Hoàng Mai.

Ban Quản lý dự án 6 đã và đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục công trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường,… đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.