Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Khiêm, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã, chiến sĩ Công an nhân dân đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong phạm vi quản lý của địa phương.

Các thiết bị cân lưu động được sử dụng để kiểm tra tải trọng xe

Vì vậy, để giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị chính quyền địa phương cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá, các chủ mỏ trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện, xã kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng xe trên đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm theo thẩm quyền. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở tích cực phối hợp với các lực lượng chức của huyện, xã kiểm tra, xử lý các vi phạm ngay từ đầu các điểm xuất phát hàng hoá, từ đó ngăn chặn tối đa các phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải khi lưu thông trên các tuyến đường.