Quốc lộ 46 lên huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị ngập vào mùa mưa bão

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Phương Quế, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

- Đối với nội dung nâng cấp tuyến QL.46B (đoạn qua thị trấn Thanh Chương): Năm 2022, Khu Quản lý đường bộ II đã triển khai và hoàn thành dự án thảm mặt đường bằng bê tông nhựa đoạn từ Km42+400 - Km43+400 bằng nguồn vốn sửa chữa đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đối với hệ thống rãnh thoát nước:

Khu Quản lý đường bộ II đã đưa vào kế hoạch sửa chữa đường bộ bổ sung năm 2023 và đã được Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đầu tư tại Quyết định số 1446/QĐ-CĐBVN ngày 10/4/2023 “Về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km36+100 - Km36+200; Km38+900 - Km39+00; Km39+750 - Km41+150; Sửa chữa rãnh dọc 06 đoạn Km4+200 - Km52+120 và cống thoát nước Km44+474; bổ sung đinh phản quang Km0 - Km10+230 Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An” trong đó có đầu tư xây dựng các đoạn rãnh từ Km40+137 - Km40+343 (PT); Km44+474 – Km44+864 (PT); Km46+810 – Km46+941 (TT) và cống hộp kích thước BxH=1x1m tại Km44+474. Công trình dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2023.

Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương (Chủ đầu tư) đang triển khai thi công dự án “Nâng cấp, cải tạo hồ sinh thái thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương” trong đó có bổ sung 04 cống ngang từ mép đường nhựa vào lòng hồ (lý trình từ Km43+300 – Km43+400 QL.46B), nhằm đảm bảo thoát nước các vị trí bị ngập cục bộ trên tuyến Quốc lộ 46B.